Com crear un usuari de SQL Server amb rols de sysadmin sense tenir accés al usuari sa?

Moltes vegades es necessari poder tenir accés a una base de dades de Microsoft SQL Server i desconeixem la contrasenya del usuari ‘sa’

Hi ha moltes opcions per poder eliminar o crear una nova contrasenya del usuari ‘sa’, però a vegades pot ser contraproduent perquè algunes aplicacions ens poden deixar de funcionar.

Si necessitem poder accedir amb privilegis de sysadmin en el servidor de SQL, el que podem fer es crear un nou usuari que ens permeti poder accedir i gestionar el nostre servidor de SQL.

El primer que tindrem que fer es obrir una finestra de CMD amb privilegis d’administrador, i executar la sentencia NET START per poder visualitzar els serveis que tenim :

sql1

Hem de localitzar el servei i instancia de SQL que volem crear el usuari :

sql2

Quan ja tinguem clar quina instància és tindrem que aturar el servei de SQL, i iniciar-lo de nou amb el paràmetre /m per indicar que volem treballa amb el User Single Mode

sql3

Ara ja podem executar la comanda osql per poder accedir a la instancia del SQL i crear el usuari, la sintaxis serà osql -S nom_equip\nom_instancia -E

sql4

Dins del OSQL tindrem que crear el usuari i assignar els permisos que volem, per exemple, crearem el usuari administrador amb contrasenya 12345

sql5

Desprès d’executar aquestes ordres farem un QUIT per sortir del OSQL

Ara només caldrà aturar el servei, i tornar-lo a iniciar sense la opció de /m

sql6

Ara ja podem iniciar sessió amb el Management Studio amb el nou usuari

sql7

 

 

Com importar dades en el Excel des de un servidor de SQL Server?

Moltes vegades es necessari poder importar dades en el Excel des de la nostra base de dades de gestió, per exemple el nostre ERP.

Podem importar fàcilment des de un servidor de SQL Server seguint aquest petit video-tutorial.

Només ens caldrà saber unes dades bàsiques del nostre servidor :

  • La IP o nom del servidor de SQL Server
  • El nom d’instància de SQL Server
  • El usuari de connexió del SQL Server
  • Contrasenya de connexió del SQL Server

En alguns casos, ens pot fer falta conèixer també el port TCP que fa servir el SQL per escoltar les connexions.

Com afegir una clau de registre de Windows en els equips del domini?

En la entrada del blog de Com protegir el Outlook d’arxius perillosos? es va proposar de modificar una clau de registre de Windows per protegir el Outlook d’arxius perillosos

Si tenim una xarxa amb molts equips, aquesta tasca pot ser molt feixuga, però si el nostre sistema té implementat un domini de Windows amb Directori Actiu, podem automatitzar la creació d’aquesta clau de registre.

El primer que caldrà fer serà crear dins del les polítiques del domini (GPO) una directiva que executi un script en el procés de Logon del usuari.

directiva-local

El script ha de ser un arxiu cmd amb el següent contingut :

@echo off
reg query HKCU\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security /v Level1Add
IF %errorlevel%==0 GOTO skip_reg_inport
regedit.exe /s \\servidor\carpeta\regfile.reg
:skip_reg_inport

Aquest script interroga si existeix la clau Level1Add dins de la ruta especificada. En cas negatiu, executarà l’ordre regedit.exe per carregar la clau de registre que volem.

L’arxiu regfile.reg ha de contenir la clau o claus de registres que volem inserir dins del registre del equip que executarà l’script. Per exemple :

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security]
“Level1Add”=”.zip; .rar; .vbs; .js; .php”