Com importar dades en el Excel des de un servidor de SQL Server?

Moltes vegades es necessari poder importar dades en el Excel des de la nostra base de dades de gestió, per exemple el nostre ERP.

Podem importar fàcilment des de un servidor de SQL Server seguint aquest petit video-tutorial.

Només ens caldrà saber unes dades bàsiques del nostre servidor :

  • La IP o nom del servidor de SQL Server
  • El nom d’instància de SQL Server
  • El usuari de connexió del SQL Server
  • Contrasenya de connexió del SQL Server

En alguns casos, ens pot fer falta conèixer també el port TCP que fa servir el SQL per escoltar les connexions.

La fi del Windows XP. I ara què?

A principis del mes d’abril del 2014 Microsoft ha deixat de donar suport a tres dels seus productes mítics : Windows XP, Windows 2003 Server i Office 2003.

Fi del Windows XP. RIP

Que vol dir que ha deixat de donar suport?

Senzillament vol dir que no traurà més actualitzacions de seguretat, i tampoc solucionarà cap problema o vulnerabilitat que pugi sorgir a partir d’ara en cap d’aquest productes.

Deixarà de funcionar el meus productes?

No, en cap cas els productes de Windows XP, Windows 2003 Server i Office deixaran de funcionar.

Que implicarà que no publiquin més actualitzacions?

Principalment implicarà que els nostres sistemes seran més vulnerables a possibles atacs i virus. No podrem garantir la màxima seguretat en els equips que estant utilitzant aquestes versions de programari.

També implicarà que qualsevol nou error o fallo no detectat d’aquests productes quedi sense solució.

Hi ha alguna altre conseqüència?

Si, molts fabricants de programari i maquinari han anunciat que deixaran de crear productes que treballin amb aquestes plataformes.

Per exemple, deixaran d’existir versions d’antivirus compatibles amb aquests sistemes, i també productes com impressores, escàners i altres components deixaran de tenir compatibilitat amb aquestes versions.

Fins quan podré seguir treballant amb aquestes versions?

Tot depèn de quina sigui la finalitat del vostre equip, per exemple, podreu seguir creant documents de Word i/o Excel durant molt de temps amb la versió actual de Office que teniu instal·lada.

Per una altra banda, aplicacions que necessiten de molta seguretat i disposar d’eines actualitzades (navegadors, versions de Java, …), com per exemple, realitzar tràmits en les administracions públiques, consultar els comptes corrents, etc… no es podran realitzar si no tenim els nostres equips actualitzats amb les darreres versions de sistema operatius.

I ara què?

Ara toca anar actualitzant els nostres sistemes TIC amb versions més actuals per poder seguir desenvolupant les nostres tasques de la manera més normal possible.

Es aconsellable, en la mesura que sigui possible, anar migrant els nostres equips a versions de Windows 8.1, Windows 2012 Server i Office 2013.

Que pot implicar la migració a noves versions?

Es important fer la migració a noves versions amb la màxima de cura possible, i no de forma espontània.

Abans de fer una migració del nostre sistema a noves versions, hem de fer un estudi i analitzar si les aplicacions i maquinari que estem utilitzant en la nostra gestió diària estant preparades per treballar sobres els nous sistemes.

Per exemple, saber si el nostre ERP o CRM estant preparats per poder treballar amb els nous sistemes.

Pot implicar algun aspecte més?

Si, si el nostre pàrquing d’equips informàtics es molt vell potser no podrà suportar les noves versions de programari, i serà necessari realitzar un canvi d’equips o actualitzar-ne algunes característiques.

Importar dades des de Excel d’un document XML

Podem obrir un arxiu XML des de Excel amb el mateix sistema que podem obrir un llibre d’Excel o un arxiu de Text. En aquest post us vull comentar la opció de poder importar un XML des de una URL.

Des de la cinta d’opcions heu d’escollir la opció de DATOS

Taller Informàtic - Annutis.Net - Excel - Cinta Datos

Dins de la secció de Obtener Datos Externos teniu la opció de Otras fuentes on podreu trobar la opció de Desde importación de datos XML

Taller Informàtic - Annubis.Net - Importar dades XML

S’obrirà la finestra de diàleg típica per obrir arxius i només caldrà en la opció de Nombre de Archivo especificar la URL amb el document XML o bé l’script per poder-lo generar

Taller Informàtic - Annubis.net - Definir URL del document XML

Desprès de fer la connexió http us demanarà en quina fulla i/o rang volem realitzar la importació.

Taller Informàtic - Annubis.net - Definir Rang Importació

A continuació us crearà una taula de dades amb el contingut del document XML.

Taller Informàtic - Annubis.net - Taula de dades

Podeu veure els aquest vídeo amb un exemple del procés d’importació de les dades